چوب فلزی دارای مقاومت تیتانیوم و چگالی برابر با آب است

چوب فلزی

محققان یک ورقه از نیکل ساخته اند که دارای سوراخ هایی در مقیاس نانو است و آن را به اندازه تیتانیوم مستحکم اما چهار تا پنج برابر سبکتر می کند. چوگان های گلف بازی یا بال های هواپیما از تیتانیوم (که به اندازه ی فولاد مقاوم است اما تا دو برابر از آن سبکتر است)

Read More