بازرسی و عملکرد موتورهای دیزل

مسئولیت انجام بازرسی مطابق با آنچه که در اینجا گفته شده است بر عهده ی فروشنده یا تهیه کننده است مگر اینکه چیزی غیر از این در قرارداد و یا سفارش خرید قید شده باشد. تهیه کننده باید یک سیستم بازرسی مورد قبول دولت برای سرویس دهی

Read More

سردکننده های خورشیدی

تکنولوژی های مختلفی برای استفاده از انرژی خورشیدی به جای انرژی برق جهت فرایندهای سرد سازی وجود دارد. اصل کلی در این سرد کننده های خورشیدی استفاده از یک فرایند ترمو شیمیایی جذب سطحی است

Read More

ماشین های بسته بندی و پرکن

ماشين هاي شكل دهي ، درزبندي و پركني بصورت گسترده اي در اروپا و در طيف رو به رشدي از صنايع استفاده ميشوند. اين ماشينها داراي خطرات متعددي هستند و اين امكان وجود دارد كه باعث صدمات شديد شوند.

Read More